Jesustesten
JuleQuiz
Det er fritt frem om du ønsker å bruke noen av elementene på denne siden, så lenge de krediteres www.bandoli.no
Tilbake til hovedsiden

De tre store bokreligionene og deres guddom har ett fellestrekk og det er at de er komplett blottet for humor og selvironi. Ikke minst har striden rundt Muhammed-tegningene vist dette til fulle.
Ting som er "hellige" skal man ikke spøke med, det ødelegger magien. Latter og glede har ingen plass i gudsdyrkelsen. Kirken har tilogmed klart å få eget vern i lovene mot å bli latterliggjort, - blasfemiparagrafer.

Hvorfor skal religion og guder være det eneste her i verden som ikke skal kunne latterliggjøres. Dersom ikke religionene og en ”allmektig” gud tåler å bli ledd av, så kan de ikke ha mye tro på seg selv og sitt prosjekt. Et velfundert, solid og selvsikkert trossystem, trengte ikke være redd for litt vitsing og latterliggjøring, burde det vel? Dessuten, hvorfor skulle et allmektig høysete vesen bry seg om slikt? Sannheten er at religionene lever hovedsakelig på frykt, - på Gudsfrykt, frykt for døden og for en fiktiv straffedom. Kan man le av noe så forsvinner frykten for det, og forsvinner frykten så forsvinner fort troen.

De fleste av oss finner overtro en smule latterlig. Vi ler av barnslige forestillinger om tannfeen og Julenissen som flyr i sleden sin. Men de færreste vil drømme om å le av de latterlige og bisarre ideene som Kristendommen presenterer for oss. Hvorfor ikke? Det er jo ingen reell forskjell på overtro og religiøs tro.*

Ser man på historien, har den kristne Kirken siden det fjerde århundre drevet å drept og undertykket folk med meninger som avvek en smule fra den riktige ortodokse katolske lære. Hadde det ikke vært for Rennesansen og Opplysningstiden på seksten og søttenhundre tallet, hadde Kirken trolig brent folk på bål den dag idag - i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Det er i hvertfall ikke Kirkens fortjeneste at vi ikke lenger har dødstraff for slike ting som kjetteri og blasfemi.

Ingen organisasjon har ført flere kriger, drept flere mennesker, ødelagt kulturer og motarbeidet fremskrittet mer enn den Hellige Kristne Kirke.

Ikke rart at få tør le av Kristendommen.

* Vanligvis er "tro" definert som de (religiøse) forestillinger som er godkjent av myndighetene, mens "overtro" er da de forestillingens om ikke støttes av myndighetene. Begge deler er uansett vrangforestillinger uten rot i virkelighetens verden.




"Det er de kristnes egen dogmatikk, som latterliggjør den gud, de tilber."

A. Øverland

Prester og hjerne

Animert Julekrybbe
Trylle-Jesus
Jehova
DOWNLOAD
DOWNLOAD


Kan du se Jesus?
Klikk på bildet

Andre vitsetegninglinker
Atheist cartoons
http://cagle.com/news/Muhammad/
http://www.muhammadcartoons.com/

Religion Cartoons

Cartoonistgroup.com
Cartoonfile.net

 

Flashstuff