Det er mye rart det "forskes" på som følgende historie viser.

Man har nå foretatt DNA analyse av en hjørnetann fra et lik som etter tradisjonen skal være selveste evangelisten Lukas. Professor Guido Barbujani kan fortelle at DNA prøven viste at liket muligvis var fra Syria. Lukas skal etter sigende ha vært født i Antiotika i Syria rundt år 65 e.Kr. og etter tradisjonen skal han ha dødd rundt år 84 i Tebes i Hellas. Hans lik ble etter tradisjonen fraktet til Konstantinopel – dagens Istanbul i Tyrkia, rundt år 338 og til slutt flyttet til Padua i Italia i år 1172. Her har levningene blitt oppbevart i en rikt ornamentert kiste i en marmor sarkofag i Basilica de Santa Giustina.

Saken ble først aktuell da den gresk ortodokse kirken krevde å få liket tilbake fra Italia i 1992 med den begrunnelse at Lukas etter tradisjonen døde i Tebes, Hellas. Biskopen av Padua fikk dermed satt i gang undersøkelsene for om mulig å få avklart mer om liket.
DNA fra liket er blitt sammenlignet med DNA profiler fra dagens syrere, tyrkere og grekere. Resultatet viste at det var ca tre ganger mer sannsynlig at ”Lukas” var av syrisk opprinnelse enn av gresk opprinnelse. Imidlertid var det omtrent like sannsynlig at liket var av tyrkisk opprinnelse som syrisk. Mannen har ellers vært kraftig bygd, ca 1,70 høy og skjelettet viste tegn på osteoporose og deformasjoner som tyder på at han trolig var over 70 år da han døde. Prøvene beviser ikke at dette er evangelisten Lukas, men det motsier det heller ikke. Naturligvis ikke...! (Ifølge The Daily Telegraphs entusiastiske journalist betyr dette visstnok at ”den vitenskapelige verden nå er 99,9% overbevist om at det faktisk er Lukas”. Hennes begrep om vitenskaplig metode og bevisførsel er åpenbart noe mangelfull, og viser at bare troen er sterk nok er de faktiske ”bevisene” underordnet).

Karbondatering av liket viser at mannen døde engang mellom 72 og 416 e.Kr, med vekt på midten av denne perioden. Anslagsvis døde han altså rundt år 300, og kan i så tilfelle neppe være evangelisten Lukas. Sannsynligvis har vi her en tyrkisk mann som døde på samme tid som det ”opprinnelige” liket av ”Lukas” ble oppbevart i Konstantinopel. Ifølge prof. Barbujanis egen teori kan det opprinnelige liket ha blitt byttet ut med liket av denne ukjente mannen.

Et hovedproblem her er at man vet svært lite om hvem evangelisten Lukas engang var, ei heller hvor han var fra. Sikre informasjoner om evangesliten er av svært dubiøs og vag art. At den eventuelle historiske Lukas er den samme som står bak Lukasevangeliet, er en ren antagelse. Alle evangeliene i Bibelen er overlevert anonyme. Kirken tilskrev ganske enkelt de fire evangeliene i Det nye testamentet til fire evangelister i det tredje og fjerde århundre e.Kr. Forfatteren av ”Lukasevangeliet” står også bak "Apostlenes gjerninger" (for øvrig en tekst som bærer preg av å være skrevet av flere forfattere og er tydeligvis et resultat av et klipp-og-lim prosess), og evangeliet regnes å være skrevet ned tidligst mellom år 80 og 100.

Det eneste som synes klart etter undersøkelsene og dateringen av liket er at det i hvertfall neppe er evangelisten Lukas. Teorien om at det ”opprinnelige” liket av Lukas ble forvekslet eller byttet ut med en død tyrker rundt år 300 virker svært søkt. Særlig med tanke på at liket av "Lukas" først ble ”oppdaget” i Konstantinopel akkurat på denne tiden. Noe annet ”opprinnelig” lik har neppe noen gang eksistert. Som tilfellet er med store deler av de ”hellige likene” og helgen-relikviene som den katolske kirke har drevet å samlet på, viser det meste seg å være humbug og oppspinn ved nærmere undersøkelse.

Kilde: The Daily Telegraph 21.10.2001

Tilbake til forrige

Tilbake til hovedsidenHjørnetennene man håpet var fra selveste "Lukas" og som det ble tatt DNA fra.

"Lukas" tenner