Et Kritisk Blikk på Religion

Biskop Bandoli
En ressurs for religionskritikk.

Den Moderate Trussel

I møte med religiøs fanatisme påstås det at ofte at fanatikerne ikke representerer den ”sanne” religionen.


Har Jesus faktisk Eksistert?

De troende mener ja, andre mener neppe. Hva er egentlig bevisene for Jesus? Finnes det noen?


Var Hitler Ateist?

Når religionenes overgrep opp gjennom historien diskuteres, påstås det ofte fra religiøst hold at "Hitler var ateist". Var han det?


Bibelens bakgrunn.

Vi ser nærmere på hvordan det gamle testamentet ble til.


Jesusmyten.

Hvordan oppstod historiene rundt Jesus?


Luther og Reformasjonen.

En kjapp gjennomgang av historien rundt reformasjonen og den rabiate reformator, antisemitt og bondehater Martin Luther.


Luther og Jødene.

Martin Luther, den store kirkereformator, var også en aktiv og kompromissløs antisemitt.


Fortapelsen

Det har tradisjonelt vært allmenn enighet innen kristenheten om at alle hedninger er ugjenkallelig fortapt. De blir altså dømt av en grunn som de i henhold til alle tenkelige begreper om rettferdighet umulig kan gjøres ansvarlige.

Gudsbevis?

Å føre håndfaste bevis for fantasifostre er som kjent umulig. Dette har imidlertid ikke hindret troende å iherdig forsøke opp gjennom tidene.


Kristendommens Holdning til Kunnskap.

Les om hvordan Kirken har forholdt seg til kunnskap og utvikling opp gjennom historien.


Kvinnesyn og seksualitet.

Kristendommens og Kirkens kvinnesyn og syn på seksualitet har vært preget av dobbeltmoral, angst, det glade vannvidd samt en påtagende mangel på innsikt.


Kirken og Krig.

Historien om kristendommen er i sine mest fremtredende trekk en historie om krig, en eneste lang krig mot ytre og mot indre fiender. Kriger ført på vegne av eller under direkte kommando av kirken, borgerkriger, angrepskriger og kriger ført mot annerledes tenkende.


Kirken og Slaveriet.

Det gikk nesten 17 århundrer før det falt Kirken inn at slaveriet er i strid med Jesu formaning om å elske sin neste som seg selv. Kanskje ikke så rart siden Kirken i århundrer var Europas største trelleier.

Kristendommens Tidlige Historie

Et kort riss gjennom Kristendommens bakgrunn og tidlige historie.


Kjetter og Hekseprossesene.

Det svarteste kapitlet i den europeiske historie er de grusomheter og myrderier mot uskyldige mennesker som foregikk i regi av den kristne kirken i middelalderen.


Korsfestelsen.

Evangelienes fortellinger om Jesu korsfestelse er merkelige og motstridende. Henger den egentlig på greip?


Forfalskninger og feil i Bibelen.

Er egentlig Bibelen det den gir seg ut for å være? Den er åpenbart skrevet av mennesker og ikke forfattet av Gudfader selv. Men er den autentisk, eller er den et resultatet av århundrer med omskrivinger, misforståelser, redigeringer og forfalskninger?


Oppstandelsesmyten.

Oppstandelsen er selve krumtappen i kristendommen. Gir egentlig Bibelen noe klart bilde av dette sentrale dogma, eller er det hele som vanlig bare rot og motsigelser?


Relikviehandelen

Om Thomas Aquinas og den bisarre relikviehandelen.


De Ti Bud.

De 10 Bud er verken originale, spesifikk kristne eller brukbare som grunnlag for samfunn, verken før eller nå.


Bibelens Etikk.

På grunn av kirkens propaganda tror mange at vår etikk og våre moralske verdier er basert på Kristendommen og Bibelen. Og at vi uten denne vidunderlige og hellige arven ville herje rundt som umoralske og uetiske berserker. Dette er naturligvis feil.


Jesu Etikk.

Man skulle tro at læren til en "Gud" eller "Sønn av Gud" i det minste burde være entydig, vis, sammenhengende og ha en klar moral. Vel, Jesu lære er ingen av disse tingene.

Religion - Verdens svøpe.

Etter å ha utviklet vitenskaper, temmet elektrisiteten, atomkraften, bekjempet sykdommer som har plaget menneskeheten i årtusener, landet på månen og kartlagt selve livets byggesteiner, - står verden fortsatt opp til armhulene i religiøs møkk.


Arven fra Sumer.

Forfatterne av Det gamle testamentet har trukket store veksler på eldre kilder, ikke minst på den rike sumerske kulturen.


Konstantin og Kirkemøtet i Nikea

Keiser Konstantin var i virkeligheten svært langt fra det glansbildet kirkehistorikerne har servert oss.


Moses - Fleip eller Fakta?

Hva vet vi om jødenes store bibelske lederskikkelse Moses? Historisk figur eller nok en bibelsk myte?


Kjærlighetsbudskapet...?

En av nyere teologis mest imponerende kraftprestasjoner er kunststykket å klare å fremstille kristendommens hovedbudskap som et ”kjærlighetens budskap”.


Kristendommen og Intoleransen.

Den religiøse intoleransen overfor andre religioner er spesifikk for monoteismen! Hva er realitetene bak de såkalte "kristenforfølgelser" og kristne martyrhistorier egentlig?


Det Flytende Gudsbildet.

I dag har kristendommen i Vesten i stor grad blitt en velg-hva-du-vil-tro-på-selv religion. Blant liberale kristne er det ikke lenger så ”kristent” å tro på den gammeltestamentlige Jehova.


Redelighet og Troverdighet.

Hvordan diskuterer man egentlig rasjonelt med personer som i fullt alvor tror på himmelske åndevesen, på engler, hokuspokus og himmelfart?


Hva sier Arkeologien?

Hva sier arkeologien og lingvistisk forskning? Bibelens verdi som historisk kilde får nye skudd for baugen.


Dødskultene

De tre abrahamittiske religionene er i sin kjerne dødskulter. Slavereligioner som krever total underkastelse, der enkeltindividene er null verd. Disse religionene dyrker døden.


Relgionens Gaver.

Hva er egentlig det vesentligste de store bokreligionene har bidratt med til verden?


Den Onde Frie Viljen.

I møte med det ondes problem er standardfrasen fra troende, at Vårherre har skapt oss med en fri vilje og det er derfor det fortsatt er så mye lidelse og ondskap i verden. Hva forteller det oss om Vårherre?


Hvor Kristen er Julen Egenlig?

Hva er egentlig julens bakgrunn? Hva er egentlig Kristent med julen og julefeiringen? Faktisk er det mest kristne med julen Julenissen.


Islam - Tapernes Religion?

Den muslimske verden har stått åndelig stille siden middelalderen. Hva er bakgrunnen for Islam, koranen, og hvem var Muhammed?


Ateist Ordtak

Gode ordtak for og fra ateister.